Een terugblik naar oktober 2012.

“Het gevaar van terugblikken is dat je zomaar achterover in de toekomst kunt lazeren.”
Loesje.Grid TG oktober